BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • otrdiena: Vissv. Jaunavas Marijas prezentācija templī, piemiņas diena;
  • trešdiena: sv. Cecīlijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena;
  • ceturtdiena: sv. Klementa I piemiņas diena un sv. Kolumbāna piemiņas diena;
  • piektdienā: sv. Andreja Dung-Laka un viņa biedru, mocekļu, piemiņas diena;
  • sestdiena: sv. Katrīnas no Aleksandrijas, jaunavas un mocekles, piemiņas diena.   • Latvijas Bīskapu konference apstiprina lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu un aicina ievērot šo vienoto formu visus, kas lūdzas šo lūgšanu, kas nodarbojas ar lūgšanu grāmatu un svētbildīšu, kuras ietver šo lūgšanu, izdošanu.
Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi): 

 

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev 
Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, 
Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, 
kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.


Uz Rožukroņa mazajām zīlītēm (10 reizes): 
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, 
esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās 3 reizes: 
Svētais Dievs, 
svētais varenais Dievs, 
svētais mūžīgais Dievs, 
apžēlojies par mums un par visu pasauli! 


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 
 • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme.  • Mūsu draudzē pastāv iespēja pieņemt Skapulāru, tas ir ieiet derībā ar Mariju caur Karmela ordeni. Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit.
 

DRAUDZES NOTIKUMI 

 

 • Šodien, pēc vakara Sv. Mises (20:00) tikšanās atbildīgajiem par lūgšanu kapelā dežūrām (svētceļnieku mājā). 


 • Šajā nedēļa mēs svinēsim draudzes svētkus. Centīsimies, lai tas mums ir laiks, ka jo vairāk tuvosimies Dieva Mīlestībai caur konferencēm, kurus pasniegs viesi, Euharistijām un slavēšanām, kā arī kopīgu būšanu un sadraudzību pie svētku galda. Pieņemsim kā lielu izaicinājumu pieejiet pie grēksūdzes, lai paši galvenie svētki būtu īstajā komūnijā ar Jēzus arī caur Euharistijas pieņemšanu! Svētku programma sāksies piektdienā. Sīkāka informācija – uz plakāta, draudzes mājaslapā un Sv. Mises sarakstā. Godināsim Jēzus, mūsu siržu Karali, kurs mūsu tik iemīlēja, arī caur piedalīšanos draudzes svētku norisē!  • Šajā dienā var saņemt pilnas atlaidas par cilvēces veltīšanas Jēzum Kristum, Karalim aktu. • Pr. I. Medveckis MIC, RGS rektors lūdz atgādināt, ka 26.novembrī, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Vispasaules Karaļa svētkos ziedojumi tiek vākti Rīgas Garīgajam semināram. Rektora vēstule svētku sakarā ir jau ceļā pie mums. 
   
 
 • Svētdienas skolas bērniem tika nopirktas biļetes uz teātra muzikālo izrādi "Daniela noslēpumi", kas notiks " Cēsīs 20. novembrī 17.00. Izrāde ir balstīta uz Bībeles stāstu par Danielu, tā ir par uzticību, drošsirdību un patiesības meklēšanu. Ļoti labas atsauksmes no tiem, kas redzējuši.  Vairāk: https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/60964 
 


 • Trešdienā: 15:00 - SV. MISE SLIMNĪCAS KAPELĀ. 


 • Piektdiena: 10:00 - SV. MISE MĀRCIENAS PANSIONĀTĀ. 


 • Sestdienā, 16.decembrī būs lūgšanu vakars par mūsu valsti, sagaidot Latvijas simtgadi ar nosaukumu "Gaisma Latvijai". 
 


 • Man tika paskaidrots, ka sestdienu Euharistijas laiks bija izmainīts priestera dzīvošanas Cesvainē dēļ, bet daži neredz vairs vajadzību turēties pie tā. Līdz ar to sākot ar decembri mēs atgriezīsimies pie iepriekšējā Euharistijas laika - sestdienās pulksten 8.00. Tāpat sākot ar decembri Sv. Mise V. J. Marijai par godu būs no rīta, jo piedāvāta izmaiņa neko neienes attiecībā uz Sv. Mises dalībnieku daudzumu.

 

 • Katru gadu novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par visiem mūžībā aizgājušajiem. 2.XI. (VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENĀ) MADONAS KAPOS PULKSTEN 16.00 BŪS SV. MISE PAR VISIEM TICĪGIEM MIRUŠAJIEM UN PROCESIJA PA KAPSĒTU. Es ierosinu caur sagatavojieties šai dienai caur grēksūdzi, lai mēs varētu pieņemt Jēzu Svētajā Komūnijā par saviem mirušajiem. Vajadzētu paņemt lūgšanu grāmatu, lai aktīvi piedalītos procesija, dziedot procesijas dziesmu un skaitot lūgšanas. Būtu labi paņemt arī kapu sveces, lai izgaismotu tuvinieku, pazīstamo cilvēku vai kareivju kapa vietas. • Jau ir gatavas arī lapiņas aizlūgumiem par mirušajiem, uz kurām var rakstīt savu mirušo vārdus. Par tiem novembrī tiks celebrētas 4 Svētās Mises: 11.XI. (sestdiena), 17.XI. (piektdiena), 25. XI. (sestdiena), 29. XI. (trešdiena). Pēc Mises būs lūgšanas par mirušajiem, kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā. LŪDZU, RAKSTIET MIRUŠO VĀRDUS SAPROTAMI. Uzvārdi nav jāraksta. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un aploksni ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Tas ir jāizdara līdz 5. novembrim (ieskaitot), lai priesteris varētu attiecīgi sagatavoties lūgšanām par mirušajiem.  • No Rīgas tika atvestas sveces Caritas, kuras var kalpot kā būšanas nomodā un gaidīšanu pirms Kristus Dzimšanas svētkiem zīmi. Pērkot tās sveces mēs atbalstam arī nabadzīgajos. Lai katrā ģimenē uz galda ir atrodama šī svece! • Šajā punktā es gribu atstāstīt mūsu bīskapa ierosinājumu, lai katrā draudzē ir aktīva Caritas grupa, kura nesīs Jēzus pieskārienu caur dažādiem žēlsirdības žestiem. Diemžēl mūsu draudzē šī grupa nepastāvēja, tādēļ es “klauvēju” pie to sirdīm, kuri gribētu atsaukties šim izaicinājumam un no jauna iedibināt Caritas grupu Madonas draudzē • Jautājums, kura grupa ir gatava sagatavot adorāciju mēneša pirmajai svētdienai decembrī? • ZIŅAS NO GRĀMATU GALDA.  
  • ’’ROBĒRS ŠŪMANIS, EIROPAS TĒVS’’ Grāmata ’’Robērs Šūmanis, Eiropas tēvs’’ stāsta par izcila politiķa un dedzīga kristieša dzīvi, kam uzsākts beatifikācijas process. Robērs Šūmanis (1886-1963) bija Francijas premjerministrs, ārlietu, finanšu un tieslietu ministrs, viens no ES veidotājiem. Viņš bija dziļi ticīgs cilvēks. Katru dienu viņš iesāka ar Svēto Misi, pirms došanās uz diplomātiskām sarunām vai parlamenta un valdības sēdēm viņš devās pie Kristus Euharistijā, regulāri devās uz rekolekcijām benediktiešu klosterī, par viņa dzīves moto kļuva Ora et labora- ‘’Lūdzies un strādā”.
  • ‘’ESI STIPRS’’ Niks Vujačics (1982) piedzima bez rokām un kājām, bet uzveica savu invaliditāti un dzīvo neatkarīgu dzīvi kopā ar sievu un bērniem Amerikā. Viņš ir paraugs ikvienam, kurš piedzīvo grūtības. Niks Vujačics zina, kā jūtas bērns vai pieaugušais, kam dara pāri, jo pats to piedzīvojis. Jaunā grāmata ‘’Esi stiprs’’ stāsta kā nepadoties psiholoģiskajam teroram, kā stāties pretī 
   terorizētājiem internetā, kā iepazīt un kon-
   trolēt savas emocijas, kā palīdzēt citiem, 
   kuriem dara pāri.

 

 • 27.11. būs “Bērna un mātes centra” atbalstam Madonā labdarības koncerts. Ir vērts ierasties, lai pabarotu savu sirdi, bet arī atbalstītu dzīvības centra izveidi.

 

     


 

SAIMNIECISKAS LIETAS

 

 • Ir vajadzīga persona, kura palīdzētu sakārtot, uzkopt augļu kokus draudzes dārzā. Tie jau ir nopietni aizauguši, jo sen tiem nebija nogriezti nevajadzīgie zari. 


 • Es atgādinu, ka ir vajadzīga draudzes locekļu lūgšana par baznīcas remonta lietām. Jau tika pasūtītas dažas Svētās Mises šajā nodomā. Lai Dievs Jums atalgo par sirds atsauksmi! 


 • Pirmdienā tika izmainīts mehānisms pie ieejas durvīm, lai tas palīdzētu klusi aizvērt durvis. Lai Dievs atalgo Normundam par paveiktiem darbiem. 


 • xyz 


 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Dita Kuģeniece, “Alfa Latvija” biroja koordinatore informē par gaidāmajām Alfas komandas apmācībām Aglonā, 1. – 2. decembrī. Ja arī Jūsu draudze nekad nav organizējusi Alfas kursu, apmācības var kalpot kā iedrošinājums un iedvesma Alfa kursu uzsākt vai vienkārši ar to iepazīties tuvāk.
  Aglonas bazilikā 2017.gada 1.-2.decembrī notiks reģionālās Alfa kursa komandu apmācības, uz kurām aicināts ikviens, kurš rīko vai plāno rīkot Alfa kursu savā draudzē, kopienā, pilsētā, ciemā. Apmācībās būs nodarbības par Alfa kursa pamatprincipiem, aizlūgšanām, pastorālo aprūpi, mazo grupu vadīšanu, kā arī ir paredzēts laiks lūgšanām, kopīgām maltītēm, sadraudzībai un kontaktu veidošanai.
  Alfa kurss ir viens no instrumentiem draudzē, kas rāda ceļu cilvēkiem pie Dieva, palīdz iepazīt ticību un meklēt dzīves jēgu. Tas ir interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus., Latvijā Alfa kursi notiek kopš 2003.gada luterāņu, katoļu, baptistu, adventistu un citās kristiešu draudzēs, organizācijās (http://latvija.alpha.org).
  Pieteikšanās līdz 24.novembrim, aizpildot elektroniski Google anketu vai zvanot uz tālr. +371 29108392 (Anna).
 


 • Piedāvājums: svētceļojums uz Taizé dienām Bāzelē. Šo svētceļojumu ir apstiprinājis Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un kopā ar mums dosies priesteris. Aicināti visa vecuma cilvēki, kuri jūtas jauni dvēselē un garā. Šoreiz esam nolēmuši svētceļojumu apvienot ar skaistāko vietu apskati. Svētceļojuma programma:
  • 26. decembrī: plkst. 4:45 Tikšanās 11.Novembra krastmalā, kur atstājam bagāžu; plkst. 5.00 Svētā Mise Magdalēnas baznīcā, pēc Mises dodamies ceļā; plkst. 22.00 Iebraucam Čenstohovā, nakts viesnīcā 
  • 27. decembrī: plkst. 9.00 Svētā Mise; plkst. 10.00 ekskursijas pa Jasna gore bazilikas kompleksu; plkst. 11.30 izbraucam uz Bāzeli (nakts autobusā)
  • 28. decembrī: plkst. 9:00 iebraucam Bāzelē, grupas sadale pa viesģimenēm; plkst. 18.00 programmas atklāšana; 29.,30.,31.,1., Taizé dienu programma Bāzelē 
  • 1. janvārī: plkst. 22.00 izbraucam uz Berlīni (nakts autobusā) 
  • 2. janvārī: plkst. 13.00 - 22.00 brīvais laiks Berlīnē; plkst. 22.20 izbraucam uz Latviju (nakts autobusā)
  • 3. janvārī: plkst. 14.00 iebraucam Rīgā

   Dalībniekiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas un kuriem nepieciešams, piedāvājam no 25. uz 26. decembri bezmaksas naktsmītni. Vēlamies minēt par dalības iemaksas pārskaitīšanu, kas nepieciešama, lai varētu atmaksāt daļu no autobusa rezervācijas un vēl citas oranizatoriskas izmaksas. 7 dienu laikā pēc pieteikšanās jāiemaksā 90€. Atlikusī daļa no brauciena izmaksām līdz 21.novembrim. Dalības maksa: no 16 līdz 35 gadiem - 265 Eur, no 35 gadiem - 295 Eur. Pieteikties iespējams uz tel. numuru 25448270 (Eva) vai rakstīt uz mūsu e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aicinām Jūs arī apmeklēt mūsu facebook kontu - Taizé Bāzelē (facebook.com/svetcelojumsuzbazeli/). Organizatoru komandas vārdā, Eva Pūka. 
 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. Kā arī internetā: http://cloudrad.io/rmlatvia/listen.m3u

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur Sava Vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)