BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Šajā nedēļā liturģiskajā kalendārā:
  • šodien:  SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS SVĒTKI! • Galveno sv. Misi iesāk ar himnu "Nāc, Svētais Gars… " Par himnas publisku nodziedāšanu vai recitēšanu var saņemt pilnas atlaidas. • Pēc Kompletorija noslēdzas Lieldienu laiks; •
  • pirmdienā: Vissv. Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes, svētki;
  • otrdienā: sv. Ritas no Kaskijas, mūķenes, piemiņas diena;
  • ceturtdienā: MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, AUGSTĀ UN MŪŽĪGĀ PRIESTERA SVĒTKI;
  • piektdienā ir vairāku svēto piemiņas diena: sv. Bedas Godājamā, sv. Gregora VII, sv. Marijas Magdalēnas no Pazzi; • šajā dienā, 1887.gadā piedzima sv. t. Pio un 1933.gadā pr. Vladislavs Litaunieks tika iesvētīts par priesteri;
  • sestdienā: sv. Filipa Neri, priestera piemiņas diena;
  • nākamajā svētdienā: VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIELI SVĒTKI.
  • Maijs - Marijas mēnesis. Lūgsimies gan baznīcā gan mājās, slavējot Jaunavu Mariju!  

 
 • Svētā Krēsla Preses dienests paziņoja, ka SVĒTAIS TĒVS PĀVESTS FRANCISKS 2018. GADA 22. - 25. SEPTEMBRĪ DOSIES APUSTULISKAJĀ VIZĪTĒ UZ BALTIJAS VALSTĪM. Tās laikā viņš apmeklēs Viļņu, Kauņu, Rīgu, Aglonu un Tallinu. Latvijā pāvests ieradīsies 24. septembrī. Latvijas Romas katoļu Baznīcas bīskapi pauž prieku par gaidāmo vizīti. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzskata, ka pāvesta Franciska vizīte mūsu tautai nesīs lielu Dieva svētību. Tāpat viņš aicina apzināties, ka esam iekļuvuši izredzēto skaitā, jo pāvestu vizītē ir ielūgušas ļoti daudzas valstis. Vairāk:  http://katolis.lv/zinas/article/pavests-francisks-latviju-apmekles-24-septembri.html • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas rits, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 
 • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 

DRAUDZES NOTIKUMI 

 • Ir pieejams draudzes avīzes jaunais numurs! Lūdzu, parūpējieties, lai Dieva balss arī caur avīzi varētu sasniegt jūsu ģimeni, kaimiņus…  
 • Rīt (Vissv. Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes, svētkos) būs iespēja piedalīties Euharistijā vai no rīta (7:15) vai vakarā (18:00).


 • Otrdienā Svētā Mises draudzē nenotiks. Ir paredzēts draudzes brauciens uz Aglonu uz Svētā Gara nosūtīšanas svētku noslēgumu. • V. J. Marijas mēneša noslēguma tuvumā gribam doties ar Rožukroni pa Madonas pilsētas ielām. Būs divas iespējas: šajā trešdienā (23.05.), kā arī nākamajā (30.05.). Aicinām katru no jums.


 • Tuvojamies MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU lieliem svētkiem. Ticīgie parasti dodas procesijā ar Vissvētāko Sakramentu pa pilsētu ielām. Līdz ar to ir vajadzīga arī jūsu palīdzība un iesaistīšanas, jo to svētku auglīgums un skaistums kaut kādā mēra ir atkarīga no katra no mums.


 • Piektdienā - bērnu pirmā grēksūdze. Svētdienā – viņu Pirmā Svētā Komūnija. Lūdzieties par augļiem!


 • Ar Līgas I. palīdzību 4.06.2018. būtu iespēja apmeklēt Krustkalna rezervāta dabas taku un pāris objektus Ļaudonas pusē. Limits ir 15 cilvēki!!! Tie, kam tas varētu interesēt, lai piesakās pie Līgas (tel. 29750811). Vairāk: http://www.visitmadona.lv/lv/daba?238 


 • Uzticu jūsu sirds uzmanībai un lūgšanām domu par katehēzēm pieaugušajiem ar dominikāņu māsu palīdzību. Tas būtu sevišķi ieteicams tiem, kuri gatavojas kristībām, iestiprināšanās sakramentam vai laulībai, bet tas der arī jebkuram, kurš grib pastiprināt savu zināšanu par Dievu un ticību Viņam. Doma ir sākt tās oktobrī.


 • Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā mūsu draudze iesaistīsies kultūras notikumā „Baznīcu nakts”. Pasākumu piedāvājums plānots visā Latvijā, un jau izkristalizējusies programma, ko īstenosim Madonas katoļu baznīcā. Šogad “Baznīcu nakts” tēma saistīta ar Latvijas simtgadi un rosina pārdomāt vārdus no Jāņa Evanģēlija 3. nodaļas: “Gaisma ir nākusi pasaulē”. Aicinām noskaņoties un 1. jūnijā rezervēt laiku! Programma Madonas katoļu baznīcā:
  • Svētā Mise (plkst. 18)
  • Dzied jauktais koris „Madona” (plkst. 19)
  • Spēlē draudzes ukuleļu un kokļu grupas dalībnieki (plkst.19.30)
  • Sakrālās dejas (plkst. 20)
  • Mielasts (baznīcas dārzā plkst. 20.20)
  • Tēvreize un Latvijas himna (plkst. 21)
  • Slavēšana draudzes mūziķu vadībā (plkst. 21.15)
  • Skrējiens ar lāpu apkārt Madonai, iezīmējot Latvijas kontūru, vai 
  • Adorācijas lūgsnas klusumā (plkst. 22.15)
  • Vakarēšana ar dziesmām pie ugunskura (baznīcas dārzā plkst. 23)
  • Darbnīcas bērniem (svētceļnieku mājiņā plkst. 19)
  • Pārgājiens ar uzdevumiem jaunāko klašu skolēniem (baznīcas dārzā plkst. 19)
  • Visu vakaru: pieejamā Bībele (iespēja risināt uzdevumus, izmantojot Sv. Rakstus) un foto izstāde baznīcā par draudzes vēsturi. 


 • Grāmatgaldā: Jezuītu ordeņa dibinātāja svētā Ignācija no Lojolas(1491-1556) darbs Garīgie vingrinājumi ir tapuši ap 1535.gadu, un darbā autors apkopoja gadsimtu gaitā izveidotos kristiešu mistiskās pieredzes paraugus, papildinot tos ar savu personīgo pieredzi dievišķās klātbūtnes meklējumos un izstrādājot sistemātisku garīgo vingrinājumu metodi, kuras galvenais mērķis bija un ir palīdzēt cilvēkiem atrast Dievu ikdienā. Darbs ietver metodiskus noteikumus (brīdinājumus, paskaidrojumus, padomus) un vingrinājumus-trīs veidu lūgšanas, norādījumus par ikdienas sirdsapziņas izmeklēšanu un kontemplāciju tēmu konstruktīvu izklāstu, sadalītu četros posmos (nedēļās), kā arī ieteikumus, lai varētu atbrīvoties no nevajadzīgās pieķeršanās pasaulei un veltīt sevi Dievam un tuvākajiem’’Grāmatiņa ir treniņu metodika, lai sakārtotu savu garīgo dzīvi un atbrīvotos no liekā,’’ atzīst Rīgas arhībiskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
   
 

SAIMNIECISKAS LIETAS

 

 

 • Pateicība visiem, kuri šajās dienās daudz palīdzēja sagatavošanā svētkiem: tika apgreznota baznīca, nojaukts kamīns dārzā, nopļauta zāle. Lai Dievs atalgo!


 • Tika parakstīti dokumenti par siltumtrases un kanalizācijas projektiem. Pateicība visiem, kuri pie tā jau palīdzēja !


 • Tika parakstīts un sūtīts uz Vāciju pieteikšanās Boni-busam dokuments. Gaidām atbildi no piedāvātāja puses. 

 • Mūsu baznīcas soliem būs uzšūti jauni pārklāji - "spilventiņi". Palīdzēs to paveikt Ilze.  


 • Tika pasūtīti koka soli, kuri stāvēs baznīcas priekšā.
 

 


 


INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 


 • Pateicoties par Dieva doto dāvanu – savu zemi, valsti un valodu – mūsu mīļo Latviju, vēlamies ietīt to lūgšanu apmetnī, veicot 100 dienu svētceļojumu apkārt Latvijai, kas ilgs no 6. maija līdz 13. augustam – sāksies un beigsies Aglonā – Latvijas lielākajā svētvietā. Svētceļojums norisināsies laikā no 6. maija līdz 13. augustam. Tas sāksies un beigsies Aglonā. Plānots noiet vidēji 17,4 km dienā. Svētceļojuma maršruts ir veidots gar Latvijas robežu. Zemāk esošajā rediģējamā linkā redzami datumi un vietas, caur kurām iet svētceļnieki: 

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dg508MkA_3zSv5Jg98Ek1F_L4qZZYI7Hk8gu-CNG4T4/edit#gid=382404281

  2018. gadā, gatavojoties atzīmēt Latvijas valsts 100 gadu jubileju , ir lieliska iespēja atcerēties to, kas ir mūsu valstiskuma pamatā. Līdzās mūsu valsts simboliem - karogam un ģerbonim – ir svinīgā tautas lūgšana “Dievs, svētī Latviju”. Šie Baumaņu Kārļa vārdi tiek izdziedāti un izteikti lūgšanā ik vienā Latvijai nozīmīgā notikumā. Kopīgi lūdzoties, mēs ticībā un paļāvībā varam cerēt, ka Latvija būs svētīta ar visu to, kas nepieciešams katra cilvēka cienīgai dzīvei.
  Svētceļojuma maršruts tiks veidots gar Latvijas robežu. Tā laikā ir plānotas tradicionāli pieņemtās aktivitātes, bet tām papildus vēlamies nest Evaņģēlija vēsti ik vienā vietā, kur šī svētceļnieku grupa dosies.
  Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu svētību ikviens ir aicināts piedalīties visas svētceļojuma dienas vai nedēļu, vai dažas dienas - ikviens pēc savām iespējām. Pieteikšanās anketu meklējiet www.svetcelojums100.lv vai vaicājiet draudzes prāvestam. Simtgades svētceļojumam savu svētību ir devuši Latvijas bīskapi. 

        Vēršamies pie Jums un jūsu draudzes ar lūgumu izvērtēt iespējas atbalstīt materiāli vai ar produktiem (vai vienkārši siltu zupu.... 
  Ar cieņu, svētceļojuma organizatoru vārdā - priesteris Arnis Maziļevskis. 
    


 • Īpašs rekolekciju piedāvājums: "Dieva radinieki un svēto līdzpilsoņi", kas notiks no 25.-26.maijam Rīgas garīgā semināra telpās. Rekolekcijas vadīs karmelītu tēvs Antonio Marija Sikari, kas ir daudzu grāmatu par svētajiem autors un Karmela Ekleziālās kustības dibinātājs. Rekolekcijas rīko Karmela Ekleziālā kustība Latvijā un tā ir mūsu dāvana Latvijas Baznīcai Latvijas simtgadē. Rekolekcijas sāksies ar tēva Antonio Sikari grāmatas "Svēto portreti" (par Madelēnu Delbrelu, Pāvilu VI un Žeromu Ležonu) atvēršanu. Vairāk uz plakātā (un baznīcas ieejā). 


 • Informācija par pāvesta vizīti: “Lai pēc iespējas veiksmīgāk nodrošinātu ar pāvesta Svētās Mises Aglonā saistītos loģistikas procesus, cilvēki tiks aicināti uz to pieteikties primāri draudzēs, bet arī internetā. Vienīgā iespēja saņemt ieejas kartes uz rokas būs dažas nedēļas pirms pāvesta vizītes. Cilvēki, kuri būs reģistrējušies internetā, to varēs izdarīt vietā, kuru reģistrējoties būs norādījuši. Tādēļ līdz 27. maijam (ieskaitot) lūdzam Jūs atsūtīt vietas adresi (piemēram, draudze, draudzes nams, klosteris u.c.), kurā Jūs varat nodrošināt, ka cilvēki no tuvākās apkārtnes varēs saņemt ieejas karti. Ja iespējams, lūdzam norādīt kontaktinformāciju (vārds tel. nr.) personai, kas būs atbildīga par ieejas karšu izdalīšanu."   • "Caritas Latvija" informē par pieredzes apmaiņas braucienu uz Siguldu 9. jūnijā, kas notiek vienlaicīgi ar Siguldas draudzes titulsvētkiem: "Kā pēdējos gados ierasts, arī šogad aicinām Jūs uz pieredzes apmaiņas braucienu Siguldā, kas notiks 9.jūnijā. Tiekamies pl.9:45 biedrības "Cerību spārni" dienas centrā Rīgas ielā 1 vai dzelzceļa stacijā/autoostā (piesakoties sarunāsim)! Dienas centrā varēsim arī nobaudīt rīta kafiju :) Tā kā Siguldas katoļu draudze šajā laikā svin draudzes titulsvētkus - Vissvētākās Jēzus Sirds svētkus, tad varēsim piedalīties Sv. Misē pl.12, iepriekš lūdzoties Rožukroni kopā ar draudzi. Pēc tam apmeklēsim nesen atklāto lielisko labdarības veikaliņu "Visi var", kurā tiek tirgota cilvēku ar īpašām vajadzībām saražotā produkcija, tā būs arī fantastiska iespēja atbalstīt viņu darbu, iegādājoties kādu no precēm sev, ģimenei vai draugiem! Pēc pusdienām ielūkosimies sociālajā atbalsta centrā "Cerību māja", kur notiek rehabilitācija vecākiem ar mazgadīgiem bērniem pēckrīzes periodā, bērnu aprūpes un dzīvesprasmju apmācība, kur tiek sniegts atbalsts jaunajām māmiņām un sievietēm, kuras gaida bērniņu un ir vienas, nesaņemot tuvinieku atbalstu. Un tas vēl nav viss!! • Dalības maksa: 5 EUR. • Piesakies līdz 11.maijam (ieskaitot) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai 29635337, lai varam plānot transportu un pusdienas! Uz tikšanos Siguldā! 
  • No mūsu draudzes uz turieni dosies Janīna un Olga. Mašīnā ir vēl vismaz divas vai ja mazliet saspiestāk - trīs vietas. Varbūt vēl kādam ir interese.


 • Kā katru gadu, arī šogad notiks kristīgu vīru nometne Suntažos, kuru vadīs misionārs no ASV Dons Tērbits. Aicināti visi vīrieši, kas vēlas tuvoties Dievam, uzzināt ko jaunu, piedzīvot sadraudzību ar citiem kristīgiem vīriem. Datums: 21. – 23. jūlijā. Vairāk informāciju, kā arī reģistrācija - viņu mājas lapā  http://jazepaviri.lv/
 • RARZI Katehēzes centrs un Betānijas dominikāņu māsas aicina pieteikt 7 – 12 gadus vecus bērnus 6.katehēzes nedēļai (KaNeLa) ”Seko man” no 3.- 8.jūnijam 2018 kristīgo nometņu centrā „Gančauskas”(netālu no Siguldas). Bērni nostiprina katehēzē gūtās zināšanas, mācās praktizēt ticības dzīvi, kalpot Baznīcā un veidot personiskas attiecības ar Trīsvienīgo Dievu. Katru dienu notiek: 
  • katehēzes( kopējā un pa grupām);
  • rīta un vakara lūgšanas;
  • Sv.Mise;
  • sporta spēles, pārgājieni, jāšana ar zirgiem, kāpšana klintī, šaušana ar loku,
  • darbnīcas. 
Nometnes cena: 75,- Eiro( dzīvošana, 4x ēdināšana,valsts nometņu centra drošības garantijas, visas minētās aktivitātes). Pieteikšanās un vairāk info no 1.maija 2018 elektroniski: www.kanela.lv.  Pieaugušajiem un jauniešiem iespējams strādāt kā brīvprātīgajiem. Tuvākas ziņas: 26177063(m.Diāna) vai 27886915 (Ieva). Dieva svētību vēlot! m.Diāna OP. 
 


 • CAMPO JĒZUS - JAUNIEŠU TIKŠANĀS NO 25. LĪDZ 29. JŪNIJAM ALSUNGĀ! Dārgo jaunieti! Sirsnīgi ielūdzam Tevi uz neikdienišķu pasākumu Tavā dzīvē – “Campo Jēzus”! Tā ir jauniešu tikšanās, kuru Latvijā organizē klosterbrāļi, klostermāsas un Katoļu Baznīcas priesteri. Kāpēc vēlamies ar Tevi tikties? Tāpēc, ka gribam Tev pastāstīt par mūsu priekpilno draudzību ar Jēzu Kristu un Viņa Māti Mariju. 2015. gads, kad tikāmies pirmo reizi, mums bija īpašs, jo pāvests Francisks to izsludināja kā Konsekrētās dzīves gadu. Šo pasākumu organizēt vēl mūs pamudināja 3 jubilejas – 800 gadi, kopš Latvija ir veltīta Dievmātei kā Terra Mariana, sv. Jāņa Bosko (saleziāņu dibinātāja) 200. dzimšanas diena, sv. Avilas Terēzes (Karmela atjaunotājas) 500. dzimšanas diena. Vairāk: http://www.campojezus.lv/ 


 • Ar kūrijas akceptu tika atsūtīt sāds paziņojums:
  No 12.līdz 19.jūnijam Medžugorje (Bosnijā un Hercogovinā) notiks starptautiska tikšanās cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā svētvietā īpašā Dieva klātbūtnē cilvēki gūst dzīvesprieku un mieru sirdīs, tāpēc lūdzam mūs atbalstīt palīdzot invalīdiem izrautties ārpus mājām. Ar cieņu, Brauciena organizātori • Šovasar, 2. - 8.jūlijā Rīgas Katoļu ģimnāzijas telpās notiks Labā Gana katehētu formācijas kursi, kurus vadīs pieredzējušas, ilggadējas katehētes Debora Presere Veldere no Vācijas un Patrīcija Kokīni no Itālijas. Nedēļas laikā interesentiem būs iespēja apgūt šo katehēzes metodi gan darbam ar 3 - 6 (1.līmeņa 2.daļa), gan 6 - 9 (2.līmeņa 2.daļa) gadus veciem bērniem. Tiesa, otrajā daļā varēs piedalīties tie, kas jau apguvuši pirmo līmeni. Taču pirmā līmeņa otrajā daļā var piedalīties arī bez priekšzināšanām. Šogad īpaši aicinām sasparoties visus, kam ir interese par Labā Gana katehēzi, bet kuri atliek ieceri par piedalīšanos kursos uz nākotni, jo šī būs pēdējā reize, kad Latvijā viesosies izcilās ārzemju lektores. Turpmāk formāciju vadīs vietējie lektori. Būsim pateicīgi, ja radīsiet iespēju izvietot informāciju par Labā Gana katehēzes kursiem savas draudzes telpās. (Biedrība "Labā Gana katehēze") 


 • Uz paziņojumu dēļa ir plakāti no "Laulāto tikšanās", kuri informē par tuvākajām rekolekcijām. Skatieties arī : http://www.laulatiem.lv.   
 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšana, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies tajā, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Kaste atrodas pie grāmatgalda. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/ Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0.   

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur Sava Vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)