• No 6. oktobra sākām ziedot baznīcas apkurei 2019.-2020. gada sezonai. Ziedojumu apkurei var arī pārskaitīt uz draudzes kontu.

 • 13.oktobrī svinēsim pateicības svēto Misi par šajā gadā saņemto ražu. Aicinām ziedot dārzeņus Rīgas garīgā semināra vajadzībām. 


 • Svētdien 13. oktobrī plkst. 13. aicinām draudzes ģimenes uz ģimeņu tikšanos


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 



 • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, ja kādam vēl būtu šāda vēlme.  


 


DRAUDZES NOTIKUMI







 • Pateicība Dievam par draudzes avīzes jauno numuru. Iegādājieties sev un saviem tuviniekiem. Esiet kā eņģeļi un aiznesiet to arī saviem kaimiņiem un paziņām.  





 • Lai Dievs atalgo visiem, kuri iesaistījušies V. J. Marijas dzimšanas dienas svētku sagatavošanā !!! 




 • Otrdienas vakarā: Bībeles stunda (lūgšana ar Dieva Vārdu Lk 8,26-39 Vissvētākā Sakramenta priekšā [baznīcā]). 




 • Trešdienā pēc rīta Sv. Mises IHS adorācija par Latviju (klusumā) + senioru brokastis.


 • Ceturtdienā: Sv. Mise būs no rīta (8:00).
 • Vakarā: Pastorāts (formāciju un lūgšanu grupa)

 • Noslēdzās izstāde par Katoļu baznīcu Madona un novadā. Kopā izstādi apmeklēja 1074 personas. Daži atstāja ļoti skaistas un dziļas atsauces. Lai Dievs atalgo Līgai un veidotāju komandai! 


 • Madonas muzejs piedāvā: Aicinām būt kopā 20.septembrī muzeja 75.gadadienā, baudīt koncertu un iepazīties ar izstādēm “75 mirkļi mākslas krājumā” un “Lielākais, senākais, smagākais… muzeja krājumā”. Vairāk - plakātā blakus. 



 • Domājot par draudzes bērniem un jauniešiem mēs gribam piedāvāt kopīgu braucienu draudzes lokā uz GORU uz smilšu animācijas izrādi "Mazais princis"Tā notiks 3. oktobrī (ceturtdiena) pulksten 14:00. Biļešu cena 5 vai 8 EUR. Pieteikšanās pie Aijas vai Mārītes. Vairāk: jāuzspiež te. 


 •  Piedāvājums – kultūras malks draudzei: kopīgais brauciens uz operu “Karmelīšu dialogi”. Datums: 30.oktobris (trešdiena). Laiks: 19:00. Biļešu cena: no 5 līdz 30 EUR. Pieteikšanās pie Valentīnas L. (29592234) Vairāk: https://www.bilesuparadize.lv


 • Grāmatgaldā palika tikai trīs diski “Jēzu, uzticos Tev” ar liturģiskiem dziedājumiem. Tas ir materiāls no liturģiskās mūzikas darbnīcas Liepāja, kuru vadīja komponists Pāvils Bębenek, un kurā piedalījušies daži mūsu draudzes locekļi. 


 

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • Svētā Gara nosūtīšanas svētkos un mūsu baznīcas jubilejā esam saņēmuši bīskapa svētību baznīcas pārbūves plāniem un remonta projektiem. Tādēļ var teikt, ka nākamajā dienā, tas ir Marijas kā Baznīcas Mātes dienā, sākās jauns posms mūsu draudzei un baznīcai. Dievs, atjauno savu Baznīcu! 

 •  Lai Dievs atalgo Valteram par dārza solu remontu. Tie tika atjaunoti un pārkrāsoti. 

 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Baznīcas ieeja ir bukleti ar informāciju par rekolekcijām jezuītu stilā klusumā. Vairāk: http://jezuiti.lv 


 • Jaunajā mācību gadā Māsas Kalpones no Ķīpsalas piedāvā jauniešiem tikšanās "Samuēla grupā". Vairāk uz plakātā un māsu mājaslapā kalpones.lv 

 • Ir iznācis kora "Versija" sakrālās mūzikas CD "Laudate Dominum"Draudzes grāmatu galdiem un citām vajadzībām tie vairumā ir pieejami arhibīskapa sekretariātā (Mazajā Pils ielā 2a).  
     


 • Izdevniecība “Kala raksti” piedāvā jaunās grāmatas: 1) S. Barbaričs “Mīlestības skolā”; 2) A. Sančess Leons “Garīgā pavadība”. Grāmatas ir pieejamas grāmatgalda. 





 • No 25. septembra līdz 3. novembrim Latvijas galvaspilsētā, Rīgā, pie Saeimas, Jēkaba ielā notiks kampaņa  “40 Dienas par Dzīvību”. Tā ir starptautiski  koordinēta lūgšanu, gavēņa, miermīlīgas klātbūtnes, kā arī sabiedrības informēšanas kampaņa, kur Dievam atvēlēta pirmā vieta. Tā nav politiska kampaņa. Tā nav kontracepcijas līdzekļu propogandas kampaņa vai saistīta ar jebkāda veida biznesu.  Kampaņas mērķis ir risināt abortu krīzes problēmu vietējā līmenī - glābt vēl nedzimušu bērnu dzīvības, glābt viņu ģimenes locekļu dzīves no pēcaborta traumām, iedvesmot sirdis un prātus attieksmes maiņai ne tikai pret mūsu nedzimušajiem brāļiem un māsām, bet arī pret visiem sabiedrības locekļiem, tai skaitā pašiem pret sevi, pozitīvi ietekmēt mūžīgu dvēseļu likteņus.

  “40 Dienas par Dzīvību” ir kampaņa, kas noved pie rezultātiem un citās pasaules valstīs ir pierādīta kā efektīva. Kampaņai ir izteikti miermīlīgs raksturs, tās dalībnieki ir smalkjūtīgi un nekad nav vardarbīgi vai pilsoniski nepaklausīgi. Kampaņas organizatori saskaņo ar pašvaldību un policiju, iegūstot visas nepieciešamās atļaujas.

     Kampaņa “40 Dienas par Dzīvību ” sastāv no 3 komponentiem:

  1. Lūgšana un gavēnis, nodomā par abortu veikšanas pārtraukšanu un siržu atvērtību, lai ikviens ieņemts bērns tiktu pieņemts un mīlēts, laists pasaulē un ar atbildību audzināts, un līdzīgos nodomos. Katrai dienai ir paredzēts īpašs lūgšanu nodoms, Svēto Rakstu lasījums, pārdomas un lūgšana. Katru dienu par svētbrīdi un lūgšanām atbildēs īpaši nozīmēts lūgšanu kapteinis.
  2. Nemitīga klātbūtne, vigilija vai mierīga demonstrācija tiks nodrošināta vismaz 12 stundas diennaktī visu 40 dienu laika periodā pie Saeimas Jēkaba ielā no 9:00 – 21:00.
  3. Sabiedrības informēšana. Šogad sabiedrības informēšanas mērķis ir panākt, lai Latvijas iedzīvotāji saprot šī vēstures mirkļa neatliekamību un nozīmību, lai mēs kļūtu gatavi izšķirošai rīcībai, aizstāvot cilvēka dzīvību un cieņu no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Mēs apzināsimies gan mūsu priekšrocības, gan trūkumus, lai Latvija varētu kļūt par cilvēka dzīvībai draudzīgu valsti. Abortam nav vietas mūsu nākotnē, jo nav nekā liekulīgāka par tā nezinātniskajiem attaisnojumiem. Ir zinātniski pierādīts, ka jau no ieņemšanas brīža cilvēks ir apveltīts ar unikālu un neatkārtojamu DNS, kur noteikta visa viņa ģenētiskā informācija un tas nav šūnu pikucis, kā to mums cenšas iestāstīt abortu aizstāvji. Īpaši, apzinoties patreizējo situāciju Latvijā, kad dzimstības rādītāji ir tik zemi, daudz jaunu cilvēku aizbrauc no valsts un palikušie gandrīz visās dzīves jomās cieš no palīdzīgu roku un cilvēciska atbalsta trūkuma, mūsu pienākums ir apliecināt, ka katrs ieņemtais bērns mums ir vērtība un nākotnes cerība un darīt visu, lai viņš būtu mīlēts, varētu piedzimt un būtu ar atbildību audzināts. Mums ir jākliedē mīti un tuvredzīga domāšana, kas sašķeļ sabiedrību un attaisno nevainīgu bērnu slepkavības. Sabiedrība jāaicina dziedāt mūsu valsts himnu ar apziņu, ka arī paši esam darījuši visu, lai Dievs varētu svētīt Latviju. Ja kaut vienam bērnam draud iznīcības briesmas un mēs to vienaldzīgi pieļaujam, tad mēs aizšķērsojam ceļu Dieva svētībai.

   

  Lūdzam iesaistīties kampaņā “40 Dienas par Dzīvību”, piesakoties nemitīgas klātbūtnes un lūgšanu dežūrām, rakstot uz e-pastu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  mājaslapā  www.40daysforlife.com  vai zvanot kampaņas direktorei Silvitai Kravalei - tālr.:25342585. Ja vēlaties kampaņu atbalstīt finansiāli, lūdzam ziedot Biedrībai Kustība "Par dzīvību!" Reģ. Nr. 50008046561, Rīga, Klostera iela 4, LV-1050,SEB Unibanka Rīdzenes filiāle, Kods UNLALV2XIBAN konts:LV41UNLA0002043469773, ar maksājuma mērķi : Kampaņai „40 Dienas par Dzīvību”





 • 5.X.2019. būs Kuldīgas Dievmātes svētvietas pasludināšanas pirmās gadadienas svinības, kā arī pr. Vjačeslava Bogdanova priesterības 25 gadu un dzīves 50 gadu jubileja. Esam laipni aicināti braukt uz turieni ar draudzes busiņu vai ar savu privātu transportlīdzekli, lai piedalītos šajos svētkos. 



 •  Šī gada 19. oktobrī Rīgā, Skonto hallē notiks ikgadējais starpkonfesionālais pasākums - Tautas Lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!” Pasākumā ir aicināti piedalīties visu Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji, mācītāji un ikviens ticīgs cilvēks.  Šobrīd savu dalību Tautas lūgšanu sapulcē ar lūgšanu un uzrunu ir apstiprinājuši Romas katoļu baznīcas Kardināls Jānis Pujats, Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, baptistu draudžu savienības bīskapa Kaspara Šterna pārstāvis, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs (vai viņa pārstāvis), Draudzes “Jaunā Paaudze” vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Metodistu baznīcas superintendents Edgars Šneiders. Šim pasākumam ir 3 mērķi – izaugsme katras konfesijas/draudzes mācības ietvaros, kopīga vienota lūgšana un balss, jeb iestāšanās par kristīgām vērtībām mūsu valstī. (Ja varbūt nav pieņemami visi šie mērķi, var piedalīties kaut vienā no tiem). Kopīgai lūgšanai, kurā vienojas visas Latvijas kristīgās konfesijas, ir neizmērojams spēks un ietekme, kas maina mūsu tautas nākotni, tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka arī Jūs un Jūsu draudze tajā piedalītos. Vairāk par pasākumu var uzzināt mājas lapā www.dievssvetilatviju.info


 • Laulāto tikšanās informē un piedāvā:  
  • Apvienība “Laulāto Tikšanās” aicina jūs uz meistarklasi, kas veltīta jaunajai Saderināto un iemīlējušos vakaru rokasgrāmatai. Meistarklase notiks sestdien, 21. septembrī, Rīgas Vissvētākās Trīsvienības baznīcā no plkst. 8.30 līdz 18.00. Meistarklasē iepazīstināsim ar rokasgrāmatas jauninājumiem, aplūkosim Saderināto un iemīlējušos vakaru būtību, pievērsīsimies sarežģītākajām vakaru tēmām, kā arī dalīsimies ar pieredzi vakaru vadīšanā. Meistarklases programma pievienota pielikumā. 
  • Lai meistarklase noritētu veiksmīgi, lūdzam pieteikties, izmantojot kādu no šīm iespējām:
   • 1) pieteikšanās tiešsaistē https://docs.google.com/spreadsheets/d/18JIEeIJ0xyo0AmoIZjUpsB-EoBxpaXOr4MjZUZtfgm8/edit?usp=sharing 
   • 2) pieteikšanās e-pastā (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
   • 3) pieteikšanās ar īsziņu (Sigita: 29124713).
  • Esam iecerējuši arī kopīgas pusdienas, kuru izmaksas ir aptuveni 5 eiro katram dalībniekam. Būsim pateicīgi par jūsu ziedojumiem. Lūgums līdzi paņemt arī nelielu "groziņu" kafijas pauzēm. 
  • Ja jums ir jautājumi, droši vaicājiet, rakstot uz iepriekš minēto e-pasta adresi vai zvanot pa norādīto tālruņa numuru. 
   Tika izdota Dainas un Ulda Žurilo grāmata "Laulāto mīlestība ikdienā. No iemīlēšanās līdz mīlestībai".
  • Sīkāka informācija par rekolekcijām un aktualitātēm: 
   

 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšanas, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Ziedojumu kastīte baznīcā atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 





  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  





Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)