Svētā Mise tiešraidē svētdienās 11:00 Madonas katoļu draudzes facebook


 • 23. janvāŗi 11 00 sv. Misi Madonas katoļu baznīcā svinēs priesteris Pauls Klaviņš, pēc svētas Mises tikšanās Sinodālā ceļa ietvaros.

 • 18. janvārī sākam lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību. Tikšanās attalināti 19 00, to vadīs Madonas katoļu draudze.

 • Svētos Sakramentus var saņemt arī individuāli. Ar priesteri var tikties, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, mob. 29191335.

 • Ziedot baznīcai var pārskaitot uz draudzes kontu!  - Madonas Romas katoļu draudze, reģ.nr. 90000463704, Konts LV19UNLA0095132107450

 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei. 

 • Piesakot bērna kristību jāņem vērā, ka vismaz vienam no vecākiem jābūt spējīgam nodrošināt bērna katolisko audzināšanu un vismaz vienam no krustvecākiem jābūt iestiprinātam Katoļu baznīcā un vismaz 16 gadus vecam.

 • Par kristīgo izvadīšanu vispirms zvaniet priesterim un saskaņojiet izvadīšanas laiku. Priesterim jāapkalpo vairākas draudzes, tāpēc jūsu izvēlētais izvadīšanas laiks (īpaši sestdienā) var izrādīties jau aizņemts. Paldies par sapratni! • Pie ticīgajiem, kuri nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. 
 •  


 


DRAUDZES NOTIKUMI 

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • Sākusies jaunā apkures sezona.  Ziedot apkurei var baznīcā  vai pārskaitot uz draudzes kontu ar norādi "apkurei". Jau saziedots 521 eiro. Paldies par atsaucību! apkures rēķins par 10.2021. ir 214.63 eiro, rēķins par 11.2021. ir 320 eiro, par 12.2021. rēķins ir 619.36 eiro
 • Baznīcas pārbūves tehniskais projekts ir apstiprināts būvvaldē. Samaksāts kopā 7296.30 eiro. 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES
 • Galvenais Latvijas katoļu Baznīcas portāls ir katolis.lv. Tajā atradīsiet atbilstošu informāciju par priesteriem un draudzēm.
     
   

 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšanas, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Ziedojumu kastīte baznīcā atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


  

    
Aicinām piedalīties lūgšanu nedēļā!

18-25. janvāris pl. 19:00 tiešsaistē (ar izņēmumiem)
18.01. — Madonas katoļu draudze, pr. Māris Ozoliņš
19.01. — Kalna skolas kopiena (klātienē), mācītājs Valdis Strazdiņš
20.01. — Madonas luterāņu draudze (klātienē), diakonijas vadītājs Viesturs Rikveilis
21.01. — Ērgļu luterāņu draudze, mācītājs Ivars Cišs
22. 01. — Madonas baptistu draudze, mācītājs Pēteris Eisāns
23. 01. — katrs savā draudzē
24. 01. Ērgļu katoļu draudze, priesteris Arnis Maziļevskis
25. 01. — Madonas septītās dienas adventistu draudze, mācītājs Agris Bērziņš

Zoom saite šeit

Meeting ID: 824 2588 2442
Passcode: 356225
 

Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Ģimenes dzīve ir izaicinājumu un grūtību pilna, īpaši šajā pandēmijas laikā.

Tāpēc aicinām iesaistīties lūgšanu ķēdē par ģimenēm. Tā ilgs nepilnu gadu, lai dotu ģimenēm spēku garīgai cīņai par mīlestību un ticību, lai tās būtu vienotas lūgšanā un darbos. Pieteikšanās saite ir šeit: https://forms.gle/GBRvJygDsw5R8wNk8

Pāvests Francisks aicina apzināties ģimenes svētumu un neaizskaramību, tās Dieva iecerēto skaistumu un lūdzas, lai ģimenes nepiedzīvo vardarbību, noslēgšanos un šķelšanos; lai katrs, kas ir ievainots vai nomākts, drīz vien tiek dziedināts un mierināts.

Brālis vai māsa “Lūgšanu ķēdē par ģimenēm” lūdzas 1 mēnesi katru dienu.

Lūgšanas:

Dievs, Tu redzi Madonas dekanāta (Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, Madonas un Pļaviņu draudžu) ģimeņu asaras, ciešanas, grūtības un viņu garīgo cīņu. Dievs, es visu nolieku Tavā priekšā. Lūdzu svētī, apskaidro, sargā, uzturi, spēcini un dziedini ģimenes.”

Tēvs mūsu...Esi sveicināta...Gods lai ir...

Svētā Jāzepa litāniju...

Tavā patvērumā...

Piesakies uz savu lūgšanu mēnesi par ģimenēm! 


Aicinām uz Alfakursu, kas notiks tiešsaistē, platformā Zoom sākot no 2021. gada 28. oktobra ceturtdienās plkst.19.00

Lai varētu piedalīties, ir jāreģistrējas veidlapā: https://forms.gle/GevyvuG8nPqVYcrK7
(tā pati, kas ir šī raksta beigās) vai pa tālruni 28689511 (Mārīte), kur var saņemt arī sīkāku informāciju.

Rīkotājs - Madonas katoļu draudze


Kas ir Alfa kurss?

Iknedēļas nodarbību cikls, kas ikvienam sniedz iespēju brīvā gaisotnē iepazīties ar kristīgās ticības pamatiem. 

Alfa kurss paredzēts ikvienam, kurš vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem.

Kurss būs aktuāls, ja vēlies iepazīt kristietību, esi jauns kristietis, nesen pievienojies draudzei, vēlies atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā, esi garīgās pasivitātes situācijā, šaubies un neesi vēl skaidri izšķīries par savu piederību kristīgajai baznīcai.

Alfa kurss būtiski palīdz arī draudžu locekļiem gan atdzīvināt savu ticību, gan arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu draudzē.


Ziedosim baznīcas atjaunošanai

Madonas katoļu baznīca ir uzbūvēta 1934. gadā kā pagaidu lūgšanu nams, un tagad ir pienācis laiks tās pārbūvei

Jau daudz ir paveikts, bet vēl priekšā lieli darbi, aicinām iesaistīties!

Ziedojumus lūdzam pārskaitīt šeit: 

Madonas Romas katoļu draudze Reģistrācijas nr.: 90000463704 

Bankas konts: SEB Bankā UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Par draudzes ziedojumiem pēdējos dažos gados ir paveikti šādi darbi:

 • Ierīkots pieslēgums centralizētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai.
 • Veikts kosmētiskais remonts sakristejā, virtuvē WC un telpā virs tām.
 • Iegādāti jauni torņa zvani.
 • Atjaunota Vissvētākās Jaunavas Marijas svētglezna.
 • Ierīkots pieslēgums centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.
 • Ierīkota apsardzes signalizācija.
 • Nomainīti zvana torņa logi.
 • Iekārtota seguma pamatne pie nojumes.
 • Pateicoties pašvaldībai, sakārtota Liepājas ielas atbalsta siena.
 • Uzsākti projektēšanas darbi.
 • Veikts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (2016.g. jūnijā).
 • Draudzes apspriede par pārbūves variantiem (2017.g. aprīlī).
 • Uzmērīta inženiertopogrāfija (2019.g. aprīlī).
 • Veikta teritorijas ģeotehniskā izpēte (2019.g. aprīlī).
 • Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta būvatļauja (2019.g. jūnijā).
 • Izstrādāts detalizēts projektēšanas uzdevums (2020.g.).
 • Pasūtīts altāra galds un ambona no Vācijas (2021.g. martā).

 

Izdevumi, kuru apmaksai nepieciešami papildu ziedojumi

Apraksts

Izmaksas tūkstošos EUR

Altāra un ambonas transportēšanas izdevumi no Vācijas

1

Pilna būvprojekta izstrāde

8

Būvniecības un labiekārtošanas darbi:

 

1. kārta: Ēkas pārbūves, pārplānošanas darbi, iekšējo un ārējo tīklu izbūve un vides pieejamības nodrošināšana

117

2. kārta: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, atlikušie teritorijas labiekārtojuma darbi

45

Būvuzraudzība, autoruzraudzība, ēkas nodošana ekspluatācijā

5

Kopsumma

176