BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA...

 

 • Liturģiskajā kalendārā
  • šodien mēs svinam MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU SVĒTKUS, lielos svētkus;
   • pēc pirmās Sv. Mises būs EUHARISTISKĀ PROCESIJA PA PILSĒTAS IELĀM
  • rīt SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS lieli svētki. Piedalīšanās Euharistijā ir obligātā, tādēļ Svētā Mise būs celebrēta gan pulksten 11:00 gan 18:00. 
  • Sestdienā: SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA svētki.
   • Šajā dienā ziedojumi - Vatikāna kūrijai. 


 • Jūnijā Katoļu Baznīca īpaša veida godina Vissvētāko Jēzus Sirdi. 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu: "Lūk, Sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus un kas pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību." Arī tolaik Jēzus aicināja piektdienā pēc Vissvētākā Sakramenta svētku oktāvas svinēt īpašus svētkus Viņa žēlsirdīgās Sirds godam. Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus Sirds godināšana katra mēneša pirmajā piektdienā. Vēlāk daudzi pāvesti ir izteikusies arī par dievkalpojumiem Jēzus Sirds godam jūnija mēnesī. Romas pāvests Pijs XII 1956.gadā rakstīja: „Mana karstākā vēlēšanās ir lai Jēzus Sirds kults kļūtu par vienotības, pestīšanas un miera zīme visiem kristiešiem. Jēzus Sirds kulta uzdevums ir atgādināt mūsdienu pasaulei Jēzus bezgalīgo mīlestību, kurā Dieva Dēls dāvāja cilvēcei visas savas sirds bagātības, vēlēdamies palikt kopā ar mums līdz pat pasaules beigām”. Vēršos savu skatienu uz Kristus Sirdi, Baznīca ierauga tur pestīšanas durvis un avotu, no kura izplūst visi Baznīcas sakramenti, kas kā žēlastību straumes mūs mazgā, dziedina un svētdara. 


 • Es ierosinu pārdomāt sirdī iespēju ieiet sevišķajā veidā mīlestības derībā ar V. J. Mariju caur Karmela Skapulāra pieņemšanuMūsu draudzē pastāv šāda iespēja (pieņemt Skapulāru). Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas ritu, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru, var apskatīt  šeit


 • Tiem, kuri gribētu sagatavoties labai grēksūdzei, te ir pieejams buklets ar sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumiem, kuru savā laikā izdevusi mūsu diecēzes kūrija. Jāuzspiež blakus --> Sagatavošana grēksūdzei.  • Pie ticīgajiem, kuri ir slimi vai veci un nevar tikt uz baznīcu, priesteris var atbraukt pats, lai pasniegtu grēksūdzes sakramentu, slimnieku sakramentu (tas ir stiprināšanas un dziedināšanas sakraments!), kā arī Svēto Komūniju. Lūdzu, ziņojiet, ja kādam vēl būtu šāda vēlme. 
 


DRAUDZES NOTIKUMI

 • Pateicība Dievam par lieliskiem laika apstākļiem, pateicoties kuriem mēs varējām piedzīvot Jēzus Miesas un Asiņu svētkus, it seviški - procesjiju! 
  • Lai Dievs atalgo visiem, kuri palīdzēja to sagatavošanā, kā arī pašā norisē. Lielo lomu tajā izpildīja draudzes koris, kurš bez mitām palīdzēja lūgties ar dziesmām ceļa laikā. Otrā lielā pateicība arī altāra kalpiem, visiem, kuri nesa karogus un lentes, ka arī bērniem, kuri kaisīja ziedlapiņas! Pateicība tiem, kuri sagatavoja apstāšanas altārus! 


 • Šodien, ap 15:00 (pēc Kristus Miesas un Asiņu svētku procesijas) mēs dosimies uz Meņģeļiem, uz draudzes kopīgu sv. Jāņa dzimšanas svētku svinēšanuTur būs sagatavošanās, lai ap 18:00 sāktos svinēšana ar Vesperēm. Ieteicams būt tautas tērpos un ar savu groziņu. Pieteikšanās pie Aivara Z. 
  • Šajā dienā vakara Sv. Mise NENOTIKS! 
   

 • Pateicība Dievam par draudzes avīzes jauno numuru. Iegādājieties sev un saviem tuviniekiem. Esiet kā eņģeļi un aiznesiet to arī saviem kaimiņiem un paziņām. 
 • Pēc "Baznīcu nakts" palika Lauras darbu bilžu kopijas. Pēc Sv. Mises var pieiet pie tīkla un paņemt kā dāvanu sev vai citiem! 


 • Otrdien: Bībeles stunda.


 • Ceturtdien: Pastorāts (formāciju grupa).


 • Sakarā ar manu (pr. Pāvils) un Mareka vārda dienu, mēs gribam piedāvāt sadraudzības vakaru pēc vakara Sv. Mises. Ja būtu labi laika apstākļi, pie Vadzola ezera. Kuriem nav sava transporta, vedīsim ar busiņu. 


 • Mēs tuvojāmies svētceļojuma uz Aglonu laikam. Visās vietās nakšņošana ir telpās, bet Aglonā - teltīs ierastajā vietā. Pieteikšanās pie Agneses Liepiņas (t. 26388710). Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecu-mam nepieciešams aizbildnis, kurš par viņu atbildēs. Dalības maksa (orientējoši) ≈ 40 eiro, bet tiks meklēti sponsori (aicinājums iesaistīties sponsoru uzrunāšanā). Bērniem un daudzbērnu ģimenēm - lētāk.
  • Svētceļnieku organizatoriskā tikšanās - 28. jūlijā pēc rīta Mises (baznīcas dārzā).
  • Aicinām palīdzēt meklēt sponsorus svētceļojumam, kā arī dalīties ar pārtikas produktiem.
  • Maršruts: • 6. augusts Madona - Kalna skola, • 7. augusts Kalna skola – Murmastiene, • 8. augusts Murmastiene – Sīļukalns, • 9. augusts Sīļukalns – Rudzāti, • 10. augusts Rudzāti – Preiļi, • 11. augusts Preiļi - Kastīre (Rušona), • 12. augusts Klusuma diena Kastīrē, • 13. augusts Kastīre – Aglona. 
 

 • Sestdienā, 8.06.2019. tika atklāta izstāde par katoļu Baznīcu Madonas novadā. Lai Dievs atalgo Līgai un muzeja kolektīvam par ieliktu lielo darbu, ciešanām, lūgšanām. Aicinām apskatīties! Plakāts - blakus.  
 • Turpinot atzīmēt mēnesi, kas veltīts kādam Baznīcas "dārgumam", jūnijā piedāvājam bērniem iesaistīties un izveidot Jēzus Sirds figūru. Veidot var no dažādiem materiāliem un ņemot vērā to, ka darbs ir sarežģītāks, pie figūras var strādāt visa ģimene kopā. Galvenais, lai attēlotu Jēzus Sirdi, jāatcerās par diviem elementiem: tā vienmēr MĪL (ko parāda ar liesmu) un tā CIEŠ (tai ir ērkšķu vainags). Darbu pēdējais nodošanas datums ir 23. jūnijs. 


 • Neņemiet grāmatas no adorācijas kapelas uz mājām! Ik pēc kāda laika nevar plauktā atrast vienu vai otru grāmatu. Tās ir paredzētas dežurantiem, kā to skaidro blakus esošais uzraksts. 


 • Pastāv iespēja satikties svētdienās pēc pirmās sv. Mises svētceļnieku mājā pie tējas uz sarunām un sadraudzību… 


 • Radio Marijas mājaslapā var atkārtoti paklausīties audio materiālus no konferences "Būt vai nebūt varonim?!". Saite: te.  

SAIMNIECISKAS LIETAS


 • Svētā Gara nosūtīšanas svētkos un mūsu baznīcas jubilejā esam saņēmuši bīskapa svētību baznīcas pārbūves plāniem un remonta projektiem. Tādēļ var teikt, ka nākamajā dienā, tas ir Marijas kā Baznīcas Mātes dienā, sākās jauns posms mūsu draudzei un baznīcai. Dievs, atjauno savu Baznīcu!


 • Lai Dievs atalgo Valteram par zāles pļaušanu.
 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES


 • Uz paziņojumu dēļa - informācija par kandidātu uzņemšanu Rīgas Garīgajā seminārā


 • Pēc kanoniskām prasībām mēs ziņojam, ka Aigars Strautiņš (dzimis 1963. gadā) un Anna Akmene (dzimusi 1990. gadā) gatavojas noslēgt laulību Rīgas Kristus Karaļa draudzē. Ja kādam ir zināmi šķēršļi šīs laulības noslēgšanai, lūdzam to paziņot draudzes prāvestam. 


 • Ērgļu Baznīcas remontam tāme (ar pamatu remontiem) prasa 12.000. Varbūt kāds var ziedot šim nolūkam vai atrast sponsorus?


 • Aicinām uz 2019. gada Kānas sesiju ģimenēm, kas notiks no 14. līdz 20. jūlijam Liepājā. Kānas vasaras sesija ģimenēm ir iespēja pārim būt kopā nedēļas garumā, veltot laiku viens otram, piedzīvot jaunu kvalitāti savās attiecībās un piedzīvot jaunas attiecības ar Dievu. Paralēli pāru sesijai mazākajiem bērniem notiks vecumam atbilstošas aktivitātes un radošās darbnīcas.   • Laulāto tikšanās informē un piedāvā: 
  • Mīļi aicinām ģimenes, kas bijušas LT rekolekcijās un mūsu animatorus, trīs dienu svētceļojumā ar kājām Vabole-Aglona no 11.-13. augustam. Aicinām pievienoties ģimenes ar bērniem. Sīkāka informācija: Jānis (28341709) un Anna (26014914). Pieteikties http://www.laulatiem.lv/citi-pasakumi/svetcelojums-vabole-aglona/622/
  • Tika izdota Dainas un Ulda Žurilo grāmata "Laulāto mīlestība ikdienā. No iemīlēšanās līdz mīlestībai".
  • Sīkāka informācija par rekolekcijām un aktualitātēm: http://www.laulatiem.lv
      

 • Lai slavēts Jēzus Kristus! No visas sirds aicinām piedalīties Starptautiskajā lūgšanu tikšanās, kas notiks 2019.gada 27. jūlijā plkst.10.00 Aglonas bazilikā. Sīkāka informācija uz plakāta. Patiesā cieņā, lūgšanu tikšanās organizatoru vārdā - Veronika Saveļjeva (mob. tālr. 25964611).  • Kopiena "Chemin Neuf" aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedalīties festivālā "Welcome to paradise" no 4. līdz 11. augustam Otkombas abatijā, Francijā. Festivāla šī gada tēma ir "Next Step". Izbraukšana no Rīgas ar autobusu 2. augustā, atgriešanās - 13. augustā. Dalības maksa: 280 EUR (festivāla dalības maksa: 120-140 EUR, ceļa izdevumi - 160 EUR). Kontakttālrunis: +371 29628455 Katrīna. Vairāk par festivālu: www.welcometoparadise.fr/en/welcome/. Facebook: @KopienaCheminNeuf.
  • Plašāka informācija:
  • >> Festivāla laikā tiks runāts par to, ka mēs vienmēr savā dzīvē varam doties tālāk. Mēs ikviens esam aicināts spert nākamo soli: savā ticībā, attiecībās ar ģimeni vai draugiem, savās studijās vai profesionālajā dzīvē. Festivāla laikā kopiena piedāvā atklāt to vietu mūsu dzīvēs, kur ikkatrs no mums ir aicināts doties uz priekšu, kā arī atrast pareizo nākamo soli. 
  • >> Šī festivāla programmu katrs dalībnieks varēs veidot pats! Katrs pats varēs izlemt, kas viņam personīgi palīdzēs attīstīties un sekot Kristum. Lūgšana + Sports + Koncerti + Lekcijas + Radošās grupas + Attiecības + Ekumenisms + Satikšanās + Kopējie vakari + Jaunieši no visas pasaules + Prieks. Un tas vēl nav viss 🙂
  • Šajā festivālā ir apvienots viss, kas piestāv lieliskām brīvdienām: Vēlies atpūsties? Rezervē kanoe vai ūdens slēpošanu un citas sportiskas aktivitātes! Vēlies mācīties? Izvēlies konferences vai darba grupas, kas ļaus iegūt padziļinātu ieskatu aktualitātēs, labāk izprast savu profesionālo dzīvi vai vienkārši padziļināt savu ticību. Vēlies mācīties lūgties? Tu vari piedalīties lūgšanu vai harizmu skolā! 
  • >>Festivāls notiek pasakainā vietā - Otkombas abatijā, kas atrodas pie lielākā Francijas ezera un Alpu kalnu pakājē. Festivālā ik gadu piedalās aptuveni 2 tūkstoši jauniešu no visas pasaules un šoreiz arī no Latvijas 🙂
  • Praktiskā informācija:
  • >> Kam: Festivāls paredzēts jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem.
  • >> Laiks: No 2019. gada 2. augusta līdz 13. augustam. Izbraukšana no Rīgas ar autobusu!
  • >>Dalības maksa: 280 EUR (festivāla dalības maksa: 120-140 EUR, ceļa izdevumi - 160 EUR)
  • >>Kontakttālrunis: +371 29628455 Katrīna
  • >>Facebook: @KopienaCheminNeuf 
  • >>Vairāk par festivālu: https://www.welcometoparadise.fr/en/welcome/
  • >>Video: https://www.youtube.com/watch?v=f_tn338ntWY 
  • Visbeidzot - nedaudz par kopienu:
  • Radusies 1973.gadā Lionā Francijā, "Chemin Neuf" ir katoļu kopiena ar ekumenisku aicinājumu. Tā apvieno vairāk nekā 2000 kristiešus 27 pasaules valstīs - katoļus un protestantus, priesterus un lajus, celibātā konsekrētas personas, pārus un jauniešus, kuri apvienojušies lai kopā kalpotu Jēzus Kristus Evaņģēlijam un pasaulei.
  • Kopiena balstās Sv.Ignācija no Lojolas garīgumā un harizmātiskās atjaunotnes pieredzē.
  • Kopš 2011.gada Kopienai "Chemin Neuf" ir sava māja Liepājā, Karostā, Atmodas bulvārī 15, kur tiek rīkotas rekolekcijas, nedēļas nogales pāriem un jauniešiem, kā arī citi pasākumi.
  • Jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā darbojas Kopienas "Chemin Neuf" vadīta jauniešu misija, kā arī kalpošanas misija ģimenēm - Kānas brālība, kas patlaban apvieno vairāk nekā 40 pārus visā Latvijā. • Gulbenes draudzē katru mēnesi - lūgšanas par iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu.... 
 • Ērgļu draudzes baznīca pieprasa krāsošanu iekšpusē. Sienas jau ir melnas un mitrums dara savu. Tāme par nepieciešamo darbu apmaksu ir 7.000 eiro. Šai draudzei nav tādas naudas. Varbūt kāds no Jums varētu palīdzēt, ziedot, iesaistīt tādus, kuri palīdzētu pēc gandrīz 20 gadiem (kopš pēdējiem remontdarbiem) nokrāsot Dieva klātbūtnes un tautas lūgšanu vietu? 
 • Cik lielu vērtību nes Radio Marija! Tur varam atrast katehēzes, lūgšanas, vienoties ar lūdzējiem Svētajā Misē un uzklausīt interesantas sarunas. Var sūtīt savus jautājumus, var zvanīt uz studiju. Klausīsimies, kā arī atbalstīsim ar savām lūgšanām. Šī Dieva Balss mūsu mājās pastāv vienīgi no ziedojumiem, tādēļ atbalstīsim to ar saviem ziedojumiem. Ziedojumu kastīte baznīcā atrodas V. J. Marijas svētgleznas priekšā. Mājas lapa:  https://www.rml.lv/   Radio ir dzirdams FM frekvencēs – Rīgā 97,3, Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0. 

  

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.
 
JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ. 

  

Lai Dievs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

+ Dievs, svētī manas avis! +


pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)