Izsludinātā iepirkuma konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

Nolikums - Madonas katolu baznicai.docx

Piedavajums - Pielikums Nr.2.docx
Proj uzd Madonas KKD dievnamam - Pielikums Nr.1.docx